korsvei-15-balubalop (1202x632)

Hvem skal vi samle inn penger til på Korsvei 2023?

Vi søker prosjekter som relaterer til veiviserne og til festivalens tematikk. Søknadsfrist 15.desember 2022

På alle Korsveifestivaler har vi en stor innsamlingsaksjon der kreativitet og giverglede settes i sving til inntekt for et prosjekt eller en organisasjon som fremmer rettferdighet i sin sammenheng. Har deres organisasjon et godt prosjekt dere vil foreslå som innsamlingsformål, kan dere sende søknad til oss innen utgangen av 15.desember.

Tittelen på neste års festival er "Veve sammen - bygge fellesskap i en splittet verden". Vi ønsker oss prosjekter som relaterer til Korsveis veivisere og spesielt til festivalens tematikk.

Kriterier:

Mottaker må oppfylle følgende kriterier:

 • Drive en virksomhet som ikke strider mot - men fortrinnsvis er mest mulig i tråd med - visjonen for Korsvei samt Korsveis fire veivisere.
 • Kunne vise til stabilitet og evne til økonomisk styring. Mottaker må ha egen godkjent statsautorisert revisor og bør være medlem av Innsamlingskontrollen. Årsrapport og revisorgodkjent regnskap fra siste år må vedlegges søknaden.
 • Ha etiske retningslinjer for sitt arbeid i utviklingsland.
 • Ha etablert et samarbeid med en lokal partner i landet hvor prosjektet skal gjennomføres
 • Underskrive Kontrakt mellom Korsvei og mottaker om bruk og eventuell tilbakebetaling av innsamlede midler før midler samles inn.
 • Kunne levere rapporter i ulike format, for bruk i Korsveis kommunikasjon. Levere regnskap i henhold til budsjett.

Mottaker kan ikke være:

 • Privatperson eller selvstendig næringsdrivende
 • Organisasjon, institusjon eller liknende som styremedlemmer i stiftelsen Korsvei vil ha personlig vinning av at mottar innsamlede midler.

Regler for søknaden:

 • Søkere fyller ut søknadsskjema utarbeidet av Korsvei.
 • Søknaden skal ikke være over 4 sider, minus budsjett og vedlegg.
 • Ved søknader knyttet til festival må søknadsbeløp være over 200 000 NOK.

Korsveis styre vil vedta innsamlingsformål, et eller flere, på styremøtet i slutten av januar 2023. Mottaker(e) av midlene vil settes i dialog med Festivalkomiteen i prosessen videre.

 

Det er ikke så lett å beregne beløpet som kan samles inn, men som eksempel kan nevnes at i 2017 ble det samlet inn over 500 000 kr som gikk til Kirkens Nødhjelps arbeid i Romania og i 2019 gikk ca 425 000 kr til Stefanusalliansens arbeid i Irak.

Søknadsskjema og vedlegg (husk årsrapport og regnskap fra 2021) sendes til kontoret@korsvei.no, med frist 15.desember.

Av: Hilda Kristine Hanssen