korsvei-15-balubalop (1202x632)
Fra Baluba 2017. Foto: Åsgeir Rossebø Almås

Hvem skal Baluba 2021 gå til?

Vet du om en god sak eller organisasjon som bør få Baluba-midlene som skal samles inn på Korsveifestivalen 2021? Fristen for å søke er 31. januar.

Hvis du vet om en organisasjon som jobber i tråd med Korsveis veivisere, kan denne søke om å få pengene som samles inn på Korsveifestivalen 2021. Baluba er en solidaritetsaksjon der festivaldeltakerne setter kreativitet og giverglede i sving, til inntekt for et prosjekt eller en organisasjon som fremmer rettferdighet i sin sammenheng.

Det er ønskelig at Balubaformålet gir assosiasjoner til temaet for festivalen. Korsveifestivalen 2021 har tilttelen "Kom ned!", og den er inspirert av fortellingen om Sakkeus. Hvor inspireres mennesker til å vende om og gjøre nye, gode prioriteringer? Hvem sørger for mer rettferdig fordeling av godene? Hvem arbeider for at de priviligerte blant oss kristne "kommer ned" i nødens og smertens virkelighet og lar oss møtes i øyehøyde?

Mottaker må oppfylle følgende kriterier:

  • Drive en virksomhet som er mest mulig i tråd med - visjonen for Korsvei samt Korsveis fire veivisere.
  • Kunne vise til stabilitet og evne til økonomisk styring. Mottaker må ha egen godkjent statsautorisert revisor og bør være medlem av Innsamlingskontrollen. Årsrapport og revisorgodkjent regnskap fra siste år må vedlegges søknaden.
  • Ha etiske retningslinjer for sitt arbeid.
  • Ha etablert et samarbeid med en lokal partner i landet hvor prosjektet skal gjennomføres.
  • Ha idéer eller planer om hvordan prosjektet kan synliggjøres i en festivalsammenheng. I 2021 inkluderer det tanker om digital formidling. Mottaker av Baluba-midler vil settes i dialog med Festivalkomiteen i prosessen videre.

Det er styret i stiftelsen Korsvei som bestemmer hvem som blir mottaker av innsamlede midler på Korsvei-arrangementer. Det er utviklet et eget søknadsskjema som kan brukes - direkte eller som mal og utgangspunkt. Denne sendes til Korsvei-kontoret, kontoret@korsvei.no, med nødvendige vedlegg innen 31. januar 2021.

Kriteriene for tildeling gjennom Stiftelsen Korsvei finnes her.

NB: Festivalen i 2021 blir annerledes på grunn av pandemien vi står i. Dermed er det ikke så lett å beregne beløpet som kan samles inn, og vi må anta at beløpet blir lavere enn flere av festivalene vi har hatt i Seljord. (Eksempelvis: I 2017 ble det samlet inn over 500 000 kr som gikk til Kirkens Nødhjelps arbeid i Romania. I 2019 gikk ca 425 000 kr til Stefanusalliansens arbeid i Irak)

Av: Margrete