komp_l8v4807
Fra baluba 2015. Foto: Hildegunn

Hvem skal Baluba 2019 gå til?

Vet du om en god sak eller organisasjon som bør få Baluba-midlene som skal samles inn på Korsveifestivalen 2019? Fristen for å søke er 15. desember.

Hvis du vet om en organisasjon som jobber i tråd med Korsveis veivisere, kan denne søke om å få pengene som samles inn på Korsveifestivalen 2019. Baluba er en solidaritetsaksjon der festivaldeltakerne setter kreativitet og giverglede i sving, til inntekt for et prosjekt eller en organisasjon som fremmer rettferdighet i tråd med Korsveis veivisere.

Det er ønskelig at Balubaformålet er mest mulig i tråd med temaet for festivalen. Korsveifestivalen 2019 har tilttelen "Håpet har et ansikt". Hvem arbeider på måter som tenner håp? Hvem gir nytt mot i ansiktene til medmennesker? 

Mottaker må oppfylle følgende kriterier:

  • Drive en virksomhet som ikke strider mot - men fortrinnsvis er mest mulig i tråd med - visjonen for Korsvei samt Korsveis fire veivisere.
  • Kunne vise til stabilitet og evne til økonomisk styring. Mottaker må ha egen godkjent statsautorisert revisor og bør være medlem av Innsamlingskontrollen. Årsrapport og revisorgodkjent regnskap fra siste år må vedlegges søknaden
  • Ha etiske retningslinjer for sitt arbeid i utviklingsland
  • Ha etablert et samarbeid med en lokal partner i landet hvor prosjektet skal gjennomføres
  • Underskrive kontrakt mellom Korsvei og mottaker signert av styreleder og nestleder i stiftelsen Korsvei om bruk og eventuell tilbakebetaling av innsamlede midler før midler samles inn

Det er styret i stiftelsen Korsvei som har myndighet til bestemme hvem blir mottaker av innsamlede midler på Korsvei-arrangementer. Det er utviklet et eget søknadsskjema som skal brukes (annen versjon sendes ut ved forespørsel), og som sendes til Korsvei-kontoret, kontoret@korsvei.no, med nødvendige vedlegg innen 15. desember 2018.

Kriteriene for tildeling gjennom Stiftelsen Korsvei finnes her.

I 2017 ble det samlet inn over 500 000 kr som gikk til Kirkens Nødhjelps arbeid i Romania.

Av: Margrete