irak_baluba-2019

Håpet har fortsatt et ansikt i Irak

En rapport på balubamidlene fra 2019

Baluba i 2019 hadde tittelen "Håpet har et ansikt i Irak". Midlene gikk til Stefanusalliansens samarbeid med 3 organisasjoner i nord-Irak for å bedre forholdene for minoriteter.

Totalt samlet vi inn kr  426.780,-. Midlene ble brukt i 2019 og 2020, og ble likt fordelt på de 3 partnerne. Organisasjonene har ulikt fokus, men har det til felles at de ansatte er motivert av sin kristne tro til å arbeide for et inkluderende og mangfoldig Irak.

  • Hope Center jobber med traumebehandling til yezidier og kristne som har vært utsatt for sex-overgrep. Dette skjer gjennom kurs der de bl.a. får undervisning om traumer, forståelse for reaksjoner og post-traumatisk stress, og aktiviteter for å bygge tillit og selv-omsorg. I 2019 og 2020 var det totalt 200 kvinner som fikk delta på disse kursene.
  • CAPNI: Gir mikrolån og undervisning til fordrevne som kommer hjem og vil bidra til å gjenoppbygge landsbyer. Med balubamidlene de fikk, har 5 hjemvendte personer fått lån og veiledning til å starte små familiebedrifter i en landsby i Ninive. Mottakerne har også kunnet ansette flere, slik at flere familier har fått et levebrød.  
  • Masarat: De ønsker å motarbeide stigmatisering av og desinformasjon om religiøse minoriteter. Dette gjør de gjennom å kurse journalister og andre ansatte i ulike institusjoner, som f.eks utdanningsdepartementet. De utarbeider også pensumlitteratur og informasjonsfilmer om ulike religioner. Det har bl.a. blitt gjennomført nettkurs for 100 journalister i 2020.

Koronakrisen har medført vanskeligheter for Stefanusalliansens partnere, og gjennomføringen av prosjektene i 2020 har måttet gjøres på ulike måter på grunn av sosial nedstengning og andre begrensninger. Koronakrisen har også gjort det enda tydeligere at minoriteter lever i en utsatt situasjon i Irak. Arbeidet har likevel ikke stoppet opp, og mye har blitt oppnådd. Les mer om dette her.   

Jeg finner håp i at vi hører til en Far som ofret sin egen sønn for oss.
I vår kirke er den første søndagen etter påske Den nye søndagen. Jeg finner håp i dette, at vi kan få en ny start og et nytt liv. Jeg finner også håp i de første ordene som Jesus sa da han viste seg for disiplene:
Fred være med dere! Jeg ber om fred. Og jeg ber: Ikke glem oss! 

- Emanuel Youkhana – leder av CAPNI

 

 

Av: Hilda Kristine Hanssen