korsvei-1-17-forside (459x280)

Kraft og konkretisering

Fordypningsdagen "Grobunn for håp - språk og handling i det grønne skiftet" samla en våken gjeng til et sammensatt program på Menighetsfakultetet i Oslo lørdag 6. april.

Hva slags språk ser ut til å ha bærekraft i møte med de komplekse politiske og miljømessige utfordringene i vår tid? Dette spørsmålet ble forsøkt besvart av to teologer: Kjetil Fretheim. professor og prorektor ved MF og Asla Maria Bø Fuglestad, teolog PhD, nydisputert fra Teologisk Fakultet. Deres utgangspunkt var hhv Kairos-dokumentene og pave Frans og Vatikanets språk i dokumentet Laudato si'. Begges innlegg pekte i retning av at det kirkelige språket med fordel kan bruke sin bibelske tradisjon i omtale av aktuelle problemstillinger. Den "profetiske røsten" har en annen kraft enn det byråkratiske språket, og kan understreke hvordan et kirkelig engasjement har andre kilder - og andre håp - som bærer kampen for en mer rettferdig og bærekraftig verden.

Andre del av dagen vendte vi blikket en ganske annen retning. Mot konkrete klimaarbeid-erfaringer fra byggebransje og investeringsvirksomhet. Kommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr fra Skanska fortalte om pluss-hus og andre prosjekt i tråd med nullutslippsvisjonen hos Nordens største entreprenør. Ivar Søvold fortalte om hvordan kapital kan settes i godt arbeid gjennom investeringer i selskap som Green Energy og Sagawood.

Festivalsjef Margrete Kvalbein fortalte litt om sommerens Korsvei-festival, 16.-21. juli, og fikk vise fram den nye plakaten for festivalen.

Strek-redaktør Asle Finnseth avrunda dagen med noen betraktninger over festivalens tema: "Håpet har et ansikt". Hans ord om Jesu gjerning på korset pekte også fram mot påsken som snart kommer: "Som om Jesu kors, da det ble stukket i jorda, også stakk hull på en verkebyll..."

Av: Margrete Kvalbein