Forbruk

Ta dere i vare for all slags grådighet! For det er ikke det en eier, som gir liv, selv om en har overflod. Luk 12,15

• Anvend og ta vare på det du allerede har. Lån, bytt og lag selv. Kjøp brukt. Kjøp nytt bare når du er nødt.
• Anvend din forbrukermakt til å bidra til etisk bærekraft i hele produksjonskjeden. Kjøp mest mulig rettferdige og økologiske produkter.
• Bestem deg for perioder i løpet av året da du ikke kjøper noe annet enn dagligvarer.