12-korsvei-lys (2172x798)

Forbønn for klimatoppmøtet 2021

31.oktober - 12.november er det klimatoppmøte i Glasgow. Korsvei oppfordrer alle Korsveiere og menigheter i Norge til å være med og be for møtet og delegatene.

Når delegater og verdens ledere samles, trengs det forbønn for gode løsninger som skaper klimarettferdighet. Vi vil be om at de velger handlinger fremfor prat, og fremmer liv og ikke fortsatt ødeleggelse. Gud sier: «Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve» (5.Mos 30,19).

Lederne i den katolske, den østlig-ortodokse og den anglikanske kirke har gått sammen om en appell for jordens fremtid. Sammen med disse kirkene og kristne over hele verden kan vi være med og be om visdom og endringsvilje[1].

 

Symbolhandling knyttet til forbønnen

For å skape konsentrasjon og understreke betydningen, foreslår vi at man kan slukke alt elektrisk lys under forbønnen, og tenne et stearinlys for hvert av bønneleddene.

 

Klimaforbønn

I forkant av og under klimatoppmøtet i Glasgow i november 2021

Vi ber for din verden, Gud, vår skaper og opprettholder – for alt som klimakrisen truer med å ødelegge og for alle som rammes av klimaendringene. Vern om naturen og det myldrende artsmangfoldet. Vern om oss mennesker og alle våre medskapninger. Kom med fred til alle som tynges av klimaangst og sorg over ødeleggelsene vi har bidratt til.
Herre, forbarm deg.

Gud, skap i oss tro, håp og handling – Herre, hør vår bønn

Vi ber om at alle med lederansvar må ta miljøkrisen på alvor og gjøre sitt beste for å ta vare på skaperverket. Vi ber spesielt for utsendingene til klimatoppmøtet, om visdom og handlekraft og godt samarbeid. Vis oss alle vårt ansvar og utrust oss til å bære det sammen.
Herre, forbarm deg.

Gud, skap i oss tro, håp og handling – Herre, hør vår bønn

Gud, vi kjenner ditt skaperverk sukke under vekten av vårt jag etter vind. Se i nåde til oss og hjelp oss å vende om, selv når endringene koster. Sammen med resten av skaperverket lengter vi etter liv og helse for jorda vår. Styrk oss i kampen og håpet.
Herre, forbarm deg.

Gud, skap i oss tro, håp og handling – Herre, hør vår bønn

(Bønnene er skrevet av Hildegunn Marie Tønnesen Seip og bønnsevaret av Solveig Spilling Bakkevig.)

 

Bønneark med melodi på bønnesvaret.


[1] https://www.archbishopofcanterbury.org/sites/abc/files/2021-09/Joint%20Statement%20on%20the%20Environment.pdf

Av: Hilda Kristine Hanssen