4-korsvei-tunfellesskap
Vi skal hygge oss rundt bål også i år - bare med litt mer avstand..

Smittevern på festivalen i Seljord

Vi gleder oss over lettelser i koronarestriksjoner slik at vi kan møtes på festival i sommer. Vi skal legge til rette for gode møteplasser slik at vi kan være så nær hverandre og møte så mange som koronarestriksjoner tillater. Vi har godt samarbeid med en forståelsesfull og grei kommuneoverlege som har kommet med innspill på hvordan vi organiserer dette. Midt i lettelser og glede over åpning er vi fremdeles i en pandemi og det legger noen begrensninger på oss. Vi følger Covid-19-forskriften og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Bo-delen av festivalen går under anbefalingene for leir, mens møtene våre regnes som arrangement. Hvordan vil dette oppleves?

Livet i leir, grend og tun:

Teltområdet deles i to deler slik at vi er 2 leire på ca 300 personer. Det blir ikke fysiske skiller mellom disse to leirene, men vi skal helst omgås bare de som bor i samme leir som oss. Innenfor hver leir har vi grendene og tunene våre. Grendene vil i år være på 40-45 personer, og tunene 15-23 personer per tun (tenåringer som bor i ten-tun teller IKKE med i dette antallet). Boenhetene blir satt opp med god avstand, minimum 4 meter.

Hver grend vil være markert med flagg i den aktuelle fargen, og på samlingssteder innendørs, som møtetelt og kafé, sitter vi med andre med samme farge som oss. Alle deltakere vil ha en navnebrikke der også grendefargen er angitt og dermed hvilken grendekohort du hører til. Dette adgangsbeviset må brukes hele tida.

Hvert tun vil få en «vegvesen»-benk pr 5 personer. Det er mulig å sitte inntil 10 personer på/rundt en slik benk. Det vil dermed være greit å holde god avstand.

Sanitæranlegg

Toaletter og dusjer vil bli fordelt mellom de ulike grendene og fargemerket, f.eks. vil blå og grønn grend bruke et sanitæranlegg mens rød og oransje grend vil bruke et annet. Dette holder vi oss til gjennom hele festivalen. Det vil bli forsterket renhold på alle toalett og sanitæranlegg.

Middagslaging:

Middag lages i tunet. Ingrediensene er delt opp i porsjoner beregnet på 5 personer. Det oppfordres til at middagslaging skjer i kohorter à maks 10 personer og at det holdes god avstand mellom deltakere som ikke tilhører samme husstand, f.eks. at man arbeider på ulike bord og at man ikke deler utstyr.

Hvordan kan vi omgås: (gjelder for både voksne og tenåringer)

Inne i teltet, i Ridehallen og i Husdyrhallen (når vi sitter på kafeen eller nede) holder vi oss til grendefargen vår. Ute kan vi, med god avstand, prate med andre. Det er da mulig å hygge seg rundt bålet med noen fra nabogrenda eller andre kjente. Det blir avsatt tun bare for sosialisering. Det kan være lurt å ta med seg campingstol eller piknikteppe, slik at man lett kan omgås med god avstand. Vi forsøker å begrense omgangen mellom de to leirene.

TenKorsvei

De tenåringene som ønsker, overnatter i egne ten-tun på inntil 45 personer per tun. Disse vil ligge sentralt i leiren. De disponerer et eget toalettanlegg. Middag spises i tunene sammen med egen husstand (med avstand til de andre på tunet).

På arrangementer/samlinger for tenåringene i Teltet, Ridehallen eller kafé sitter de på faste plasser sammen med sin tenåringskohort. Kohortene til tenåringene er 40-45 personer.  

Tenåringene har sin egen Tenkafé i Hall B. Her kan de samles, men ikke alle samtidig. De vil derfor også få andre steder de kan pynte og ordne til hyggelige hengesteder. Tenåringene får også tun der de kan spille volleyball, el.l.

Barnas Korsvei:

Barnas matpakkesamling foregår i grupper basert på grenda de bor i. Ute kan de være sammen med andre barn i sin leir.

Veiledningssamtaler

Disse foregår som én til én samtaler i rom med god ventilasjon og mulighet for 2 meters avstand. Ved godt vær oppfordres det til at disse samtalene foregår som «walk and talk» utendørs.

 

Koronasertifikat, testing og smittesporing:

Det viktigste tiltaket for å forebygge smittespredning er at dere holder dere hjemme dersom dere er syke eller kommer fra et område med høyt smittetrykk.

Vi kommer ikke til å be om at folk tester seg før de kommer, og med mindre det skjer en endring, sier kommuneoverlegen at testing underveis i festivalen ikke er nødvendig. Vi bruker heller ikke koronasertifikat. Det vi vil be om er at de som er vaksinerte eller er beskyttet gjennom å ha hatt covid-19 i løpet av de siste 6 månedene, opplyser om dette ved registrering. Dette vil gjøre det lettere å prioritere dersom det blir behov for smittesporing.

Smittesporingsappen: denne er vi bedt av kommuneoverlegen om å bruke gjennom hele festivalen og noen dager i etterkant. Alle bør laste ned og ta i bruk denne i forkant av festivalen.

Av: Hilda Kristine Hanssen