Digitalt Korsvei 2021

En god del av innholdet på årets festival strømmes slik at man kan kjøpe tilgang og følge fra hvor som helst.

Innhold som strømmes er Alle rundt alteret med fortsettelsesfortellinga, bibeltimen med Rowan Williams, Taizébønn på kvelden, Sakkeusmesse fredag kveld, og seminar (1 onsdag og 1 torsdag). Digital billett gir også tilgang til festivalheftet (til nedlasting) med menyer, liturgier og sanger.

Skap din egen private Korsveigrend og inviter venner, familie eller folk fra menigheten. Ved å kjøpe digital billett får man tilgang til det strømmede innholdet og festivalheftet. Dere kan da gjennomføre morgenbønn selv, følge Alle rundt alteret og bibeltime før dere lager gode Korsveiretter til middag. Hver voksen på arrangementet kjøper sin egen digitale billett.

Hjemme-Korsvei: Man kan også følge Korsvei fra egen stue eller campingvogn gjennom å kjøpe digital billett.

Ordningen med digital billett er en tillitsbasert ordning der vi håper at alle voksne kjøper sin egen billett, akkurat som om vi var samlet fysisk.

Vil du delta på Zoom-grend?

Dette er ei grend for dei som ikkje får til å reise på Korsvei men likevel ønskjer å oppleve litt av Korsvei-fellesskapet med andre gjennom ein digital festival.

Zoom-grenda vil vere eit rom der vi møtast over ein kaffikopp (eller formiddagsmat, for dei som ønskjer å ete framfor datamaskina) etter bibeltimen for å bli kjent og prate om det vi har høyrt. På kvelden vil det og vere mogleg for dei som ønskjer det å logge på for å be tidebøn saman. Elles blir det sosiale aktivitetar avhengig av kva deltakarane ønskjer.

Dei som deltar i Zoom-grenda betaler billett for digital Korsvei som gir tilgang til det som blir lagt ut frå Seljord. Dersom du vil vere med i grenda, ta kontakt med Torhild Fikseaunet: torhildfikseaunet@gmail.com