4-korsvei-tunfellesskap
Samling rundt bålet - bilde fra Seljord, Korsvei 2017

Hvor samles vi til Korsvei 2021?

Velkommen til en annerledes festival 20.-25. juli! Korsvei 2021 blir en ny form for festival, der vi tar vare på mest mulig av det viktige fra Korsvei, men unngår for mange mennesker på ett sted. Vi har derfor én festival spredt på flere grender. Per nå blir det i Seljord, på Lista, i Fredrikstad, Bergen, Trondheim, Bærum og Danmark.

Grendeinformasjon: Fredrikstad | Lista | Bergen | Trondheim | Danmark | Bærum

Seljord: Dyrskuplassen
Her blir det fullt program for tenåringer og deres familier. Vi samles i sirkustelt og bor i tun, men færre personer per tun og mer avstand enn før. Alle rundt alteret, bibeltimer og annet fellesprogram overføres digitalt fra Seljord.

I grendene andre steder følger man en del program på lerret, og andre deler gjøres i grenda. Noen programelementer er felles uansett hvor man er, og så vil det variere mellom grendene hva og hvor mye program det blir utenom.

Fredrikstad frikirkeFredrikstad:  Bo-hjemme-grend
Her samles inntil 100 personer i Fredrikstad Frikirke. I denne grenda er det fullt program med delvis strømming fra Seljord og en god del ting som gjøres lokalt. Det blir også uteaktiviteter i omegnen. Det legges opp til enkelt barneprogram.

Overnatting ordner man selv. Blant mulighetene er Fredrikstad motell og camping, eller hoteller i byen - se https://aktivitetsbyen.no/book-overnatting/

Mat kan kjøpes i Korsvei-kafeen.
 

ListaLista: Grend med overnatting og lokal vri
På Lista flypark er det plass til 200 deltakere. Programmet blir en blanding av streaming av bibeltimer og program fra Korsvei og forhåpentligvis med en lokal vri. Vi vil at Korsvei skal være som det pleier, bare at grendene er litt lengre unna hverandre.

Caming, Lista flyparkOvernatting skjer ved camping eller overnatting i enkle tomannsrom, eller litt mer oppgraderte rom. Det blir også felles middagslaging.

Det legges opp til enkelt barneprogram.

Bærum: Påmelding åpner 20.april

Det blir grend for inntil 50 personer på Sæteren gård i Bærumsmarka. Her er det mulighet for overnatting ute og inne, og det blir også felles matlaging. I denne grenda blir det et enkelt barneprogram. 

Det er fine turstier i området, hinderløype for barn og mere til.

For mer om stedet:https://seterengard.dnt.no/hovedhus-og-sovehus/

 

Bergen: Bo-hjemme-grend Landås kirke, samlingssted i Bergen
Vi inviterer til en Korsvei-grend i Landås kirke i Bergen for folk som kan bo hjemme, eller ordne overnatting selv. Det er plass til 50 personer. Innkvarteringsmulighet: Bergen Vandrerhjem Montana ligger i gangavstand til Landås kirke. Telting på Ulriken må sjekkes med hensyn til kommunens forskrifter.

Programmet blir en blanding av streamet innhold fra Seljord med Alle rundt alteret og bibeltimer, og ting man gjør lokalt slik som morgenbønn, og aktivitet på ettermiddagen. Her kan man være med å prege programmet om man har engasjement for noe. Det er ikke lagt opp til barneprogram, men om noen vil ta ansvar for det, er det helt fint.
 

Trondheim: Bo-hjemme-grend med formiddagsprogramStrindheim kirke, samlingssted i Trondheim 

Her blir det et opplegg der man møtes i  Strindheim kirke for å følge bibeltimene sammen, spise lunsj og samtale. Det er plass til 50 deltakere.

Det vil også være mulighet for å møtes til Alle rundt alteret før bibeltimene. Program utover dette  vil avhenge av ønsker og engasjement blant de som melder seg på. Det kan være deltakelse i programposter som sendes fra Seljord, eller at vi benytter oss av noen av de mange muligheter som finnes i Trondheim til å fylle ettermiddager om det er ønske om å gjøre noe i fellesskap. Deltakerne får tilgang til den digitale pakken og kan følge kveldsprogrammet med seminarer og Taizébønn på egen hånd.

Det er ikke planlagt for barneprogram i denne grenda.

 

Danmark: Randers Ådalen Retræte utenfor Randers
Korsvej.dk planlegger en samling på Ådalen Retræte utenfor Randers med plass til opp til 100 personer. For mer informasjon, se http://korsvej.dk/korsvejfestival2021/

Ådalen i Danmark

Du velger grend ved påmelding. Mer om Korsvei 2021 | Gå til påmelding i Checkin

Særlige behov

Vi ønsker at Korsvei 2021 skal være tilgjengelig for alle. Har du behov som krever spesiell tilrettelegging, vennligst send en e-post til kontoret@korsvei.no.