Kjerneprogram og valgmuligheter

Korsvei er et gudstjenestefeirende fellesskap. Hver dag kl 10 er det gudstjeneste i det store teltet – Alle rundt alteret – for alle aldre og mange sanser. Under Alle rundt alteret får vi følge en spennende fortsettelsesfortelling som går inn i festivalens hovedtema, og vi har en egen liturgi og sanger som mange har blitt glad i!

Gjennom dagene er det også kveldsbønn i syngende taizé-tradisjon, keltisk morgenbønn, og gudstjeneste inspirert av Bymisjonens messer. 

På kveldene blir det ulike typer konserter eller forestillinger å velge mellom, og på dagtid er det mange muligheter til seminarer, verksteder og andre aktiviteter. Her gjelder det å velge med hjertet: Noen har glede av å få med seg mye sammen med andre, for noen er det viktig å verne om feriefølelsen. Noen setter pris på aktivitet og liv og røre - andre trenger stille soner og tid for å bare være til stede. Korsvei-fellesskapet forsøker å gi rom for det meste.

Lørdagsprogrammet preges av Baluba - Korsvei-festivalens egen innsamlingsaksjon, og av en festkveld! Denne dagen har mye liv og røre, og stikkordene "fest og protest" gir en pekepinn på hva som kan oppstå når vi både står på for å minske urettferdigheten i verden og vi feirer det vi kan dele.

For mange er det rommene mellom programpostene som er Korsvei, like mye som programmet: Livet rundt teltene og måltidene, samtalene ved bålet om kvelden, på vandring rundt området og på festivaltorget. For ikke å snakke om arbeidsfellesskapet som oppstår når vi lager festivalen sammen - med små eller større oppgaver. 

På festivalen lager vi et eget lite "samfunn" for en periode - en liten utprøving av en måte å være sammen på. Vi hjelper hverandre til å leve enklere (selv om det ikke alltid er enkelt!) - til å bygge fellesskap, fremme rettferd og følge Jesus. 

korsvei2015-nattverd-larsverket
korsvei-7-alle-rundt-alteret.
19963376445_66ea42db13_z