Programmet dag for dag - 2019

Endringer i programmet vil komme. Det oppdateres fortløpende fram mot festivalen.
(Programmet er basert på festivalen i 2017, og det kan hende det henger igjen noe info fra forrige festival.)

Tirsdag 16. juli
13.00-17.45 Registrering
18.00 Åpningssamling i Teltet
19.30 Informasjonssamling i tunet
20.00-22.00 Registrering fortsetter
21.00-21.30 Infomøte om barneprogram i Ridehallen
21.30  Taizebønn i Teltet
   
Onsdag 17. juli  
08.00-08.30 Morgenbønn
10.00-11.00 Alle rundt alteret
11.00-12.15 Bibeltime
  Barneprogram
  Bibeltime for TenKorsvei
12.15-13.30  Dugurd og samtalegrupper
13.30-15.00 Grønne timer
15.00-17.30 Middagslaging og -spising i tunet
18.00 GNIST
19.30-20.45 Seminar
21.30 Taizebønn i Teltet
22.00 Seinkveld
   - Dans i Hall A
  Konsert med LOVA fra Madagaskar (tid kommer)
  Seinkveldforestilling i Ridehallen
Torsdag 18. juli  
08.00-08.30 Morgenbønn
10.00-11.00  Alle rundt alteret
11.00-12.15 Bibeltime
  Barneprogram
  Bibeltime for TenKorsvei
12.15-13.30 Dugurd og samtalegrupper
13.30-15.00 Grønne timer
15.00-17.30  Middagslaging og -spising i tunet
18.00  GNIST
19.30-20.45  Seminar
21.30 Taizebønn i Teltet
22.00 Seinkveld med dans
22.30 Konsert i Seljord kirke
   
Fredag 19. juli  
08.00-08.30 Morgenbønn
10.00-11.00 Alle rundt alteret
11.00-12.15 Bibeltime
  Barneprogram
  Bibeltime for TenKorsvei
12.15-13.30 Dugurd og samtalegrupper
13.30-14.45 FOLKEMØTE
15.00-17.30 Middagslaging og -spising i tunet
18.00 GNIST
20.00  KONSERT: MODDI i hovedteltet
21.30   KVELDSMESSE
22.30 Seinkveld med dans
   
Lørdag 20. juli  
08.00-08.30 Morgenbønn
10.00-11.00 Alle rundt alteret
11.00-12.15 Bibeltime
  Barneprogram
  Bibeltime for TenKorsvei
12.15-13.00 Dugurd og samtalegrupper
13.00-14.00 Grønne timer
14.00-16.00  BALUBA - Korsveis egen innsamlingsaksjon
16.00-18.00 Festmåltid i tunene
18.30-19.30 PARADE OG FOLKEFEST
21.30 Taizebønn i Teltet
22.00 Senkveld
   
Søndag 21. juli  
08.00-08.30 Morgenbønn
09.00-12.00 Nedrigging av fellesområder
12.00-13.30 Alle rundt alteret:
Avslutningsgudstjeneste med nattverd
13.30   Fortsatt nedriggsdugnad av
fellesområde og tun
  Restesalg og auksjon
utenfor festivalkontoret
  Avreise