Programmet dag for dag - 2019

Oppdatert 19.juli 2019

Det fulle programmet til festivalen finner du i Festivalheftet 2019 (pdf).

Her er kart over området (pdf).

Tirsdag 16. juli
13.00-17.45 Registrering - i Ridehallen
18.00 Åpningssamling  - i Teltet
19.30 Informasjonssamling - i tunet
20.00-22.00 Registrering fortsetter (først i Ridehallen, etter kl 21 i Festivalkontoret)
21.00-21.30 INFOMØTE OM BARNEPROGRAM - i Ridehallen
21.30  Taizebønn i Teltet
22.00 Senkveld med nattkafé i Husdyrhallen
   
Onsdag 17. juli  
08.00-08.30 Morgenbønn i Den stille hage
10.00-11.00 Alle rundt alteret - i Teltet
11.00-12.15 Bibeltime - i Teltet: Peter Halldorf
  Barneprogram
  Bibeltime for TenKorsvei - Hall A
11.30 Babysang - Seljord misjonshus
12.15-13.30  Dugurd og samtalegrupper
13.30-15.00 Grønne timer
15.00-17.30 Middagslaging og -spising i tunet
18.00 GNIST - i Teltet
19.30-20.45 Seminarer
20.00 Korkonsert med LOVA fra Madagaskar - i Ridehallen
21.30 Taizebønn i Teltet
22.00

Senkveld med nattkafé og film i Husdyrhallen, dans i Hall A,

22.30 KABARET: Mennesker er så 2018 med Hanne T Asheim - i Ridehallen
   
Torsdag 18. juli  
08.00-08.30 Morgenbønn - i Den stille hage
10.00-11.00  Alle rundt alteret - i Teltet
11.00-12.15 Bibeltime - i Teltet: Peter Halldorf
  Barneprogram
  Bibeltime for TenKorsvei - Hall A
12.15-13.30 Dugurd og samtalegrupper
13.30-15.00 Grønne timer
15.00-17.30  Middagslaging og -spising i tunet
18.00  GNIST - i Teltet
19.30-20.45  Seminarer
21.30 Taizebønn i Teltet
22.00 Senkveld med nattkafé og film i Husdyrhallen, dans i Hall A
22.30 KONSERT: Andreas Utnem og Trygve Seim i Seljord kyrkje
   
Fredag 19. juli  
08.00-08.30 Morgenbønn - i Den stille hage
10.00-11.00 Alle rundt alteret - i Teltet
11.00-12.15 Bibeltime - i Teltet: Kari Veiteberg
  Barneprogram
  Bibeltime for TenKorsvei - i Hall A
12.15-13.30 Dugurd og samtalegrupper
14.30-15.45 FOLKEMØTE - i Ridehallen
15.00-17.30 Middagslaging og -spising i tunet
18.00 GNIST
20.00  Konsert: MODDI  - i Teltet
22.00   KVELDSMESSE - i Teltet
22.30 Senkveld med nattkafé og film i Husdyrhallen, dans i Hall A
   
Lørdag 20. juli  
08.00-08.30 Morgenbønn - i Den stille hage
10.00-11.00 Alle rundt alteret - i Teltet
11.00-12.15 Bibeltime  - i Teltet: Kari Veiteberg
  Barneprogram
  Bibeltime for TenKorsvei - i Hall A
12.15-13.00 Dugurd og samtalegrupper
13.00-14.00 Grønn time
14.00-16.00  BALUBA - Korsveis egen innsamlingsaksjon
16.00-18.00 Festmåltid i tunene
18.30-19.30 PARADE OG FOLKEFEST
21.30 Taizebønn i Teltet
22.00 Senkveld med nattkafé og På grensen til allsang i Husdyrhallen, dans i Hall A
   
Søndag 21. juli  
08.00-08.30 Morgenbønn - i Den stille hage
09.00-12.00 Nedrigging av fellesområder
12.00-13.30 Alle rundt alteret:
Avslutningsgudstjeneste med nattverd - i Teltet
13.30   Fortsatt nedriggsdugnad av
fellesområde og tun
  Restesalg og auksjon
utenfor festivalkontoret
16.00 Avreise