Priser Korsveifestivalen 2019

Korsvei får ingen ekstern støtte. Hele bevegelsens arbeid bæres økonomisk av dugnadsinnsats, private gaver og festivalavgiften. Vi tror og håper at mange betaler festivalavgift med glede!

Likevel: Fra forrige festival til denne har vi latt minsteprisen stå helt stille, og vi har gjort det slik at forskjellen på før og etter 1. mai er noe større. Så for deg som trenger å spare: Meld deg på tidlig! Bruk gjerne minstepris! I spesielle tilfeller der økonomi kan hindre deltakelse: Ta kontakt med kontoret@korsvei.no.

Husk: Dersom mange melder seg på tidlig, får vi mer mulighet for å inkludere deltakere med svak økonomi!

  Før 1. mai Fra 1. mai
Normalpris voksen, fom 19 år 1850 2250
Minstepris voksen f.o.m 19. år (for deg som trenger det) 800 950
Merpris voksen f.o.m 19 år (for deg som kan dele) 2290 2590
Barn 0-3 år 0 0
Barn (fra 4 år - skal opp i 8. kl) 800 890
Tenåring/ungdom (skal opp i 9.kl - tom 18 år) 1100 1250
Tenåring/ungdom minstepris (skal opp i 9.kl - tom 18 år) 800 900
Tre-dagerspass f.o.m 16 år  1400 1450
Tre-dagerspass f.o.m 4 - 16 år 800 800
To-dagerspass f.o.m 16 år 1050 1100
To-dagerspass 4-16 år 550 550
Dagsbesøk f.o.m 16 år (ikke inkludert mat) 500 550
Dagsbesøk 0-16 år (ikke inkludert mat) 0 0
 
Pristak for familier (inkl barn t.o.m. 18 år): 5600 5750
Grupperabatt (minimum 10 pers)   20 %
 
Overnatting på festivalområdet
Plass til telt. Maks to telt per familie. Dersom venner deler telt, belastes kun en for teltet. 790
Plass til campingvogn. Dersom venner deler campingvogn, belastes kun en for vognen. 1200
Plass til telt i Tentun 0
Plass til campingvogn, to dager 550
Plass til telt, to dager 400
Plass til campingvogn, tre dager 700
Plass til telt, tre dager 500

Se her for priser på overnatting på Seljord folkehøgskule eller tips til andre overnattingsmuligheter.