dansk-forum-2016-web
Korsvei skaper vi sammen! Illustrasjonsbilde fra Korsvejforum i Danmark 2016

Dugnad

Korsveifestivalene er en kjempestor dugnad, og mange grupper er i arbeid.

Riggedugnad: Den starter på mandag 15. juli, da vi overtar festivalområdet. Husk egen mat!

Mange sier festivalopplevelsen blir enda bedre når de har vært med på å legge til rette og stelle i stand.

I løpet av festivalen: Alle får oppgaver, men ikke mer enn den enkelte klarer; vi skaper festivalen sammen som dem vi er. Mange klarer en time om dagen, noen mye mer og andre mindre. Vi forventer bare unike til fellesskapet!

Ryddedugnad: Vi forventer at mange deltar i dugnad - nedrigg og vask - søndag. Når mange deltar, sikrer vi god arbeidsfordeling og godt fellesskap.

Meld deg til oppgaver du kan gjøre samtidig som du melder deg på selve festivalen.

Har du ikke meldt deg til dugnad ennå, ta gjerne kontakt på kontoret@korsvei.no og meld deg til en oppgave!