baluba-2007-klovn

Dugnad for Korsveibarna!

Bli med på å lage Barnas Korsvei - allerede nå. Kanskje har du noe du liker å gjøre eller lære bort? Vi trenger hender, føtter og hjerter!

Korsvei-festivalen gjør noen ganger at voksne blir som barn igjen. For ikke å snakke om at det er godt å være voksen blant glade barn!

Barneprogrammet for Korsvei 2019 planlegges nå, og erfarne folk trekker i trådene. Det er likevel stort behov for folk som kan ta seg av verksteder for barn - enten som ansvarlige for innhold, eller som det vi kaller "væreledere". Væreledere er trygge voksne som bidrar til at gruppa fungerer godt, at matpakker blir spist og at det blir holdt et lite, ferdig forberedt samtaleopplegg i matpausen.

Nå er altså en god tid for å melde seg dersom du veit at du har noe du har lyst til å dele med en gruppe barn som innholds-ansvarlig - eller om du bare trives med å være sammen med barn og vil hjelpe til. Husk gjerne på at bibeltimen for voksne vises i videoopptak for de som leder barna, men som også vil få med seg voksenprogrammet.

Det kan handle om ulike ting etter hva verkstedlederne kan og vil, men vi har gode erfaringer med verksteder som har ulike idretter, formingsaktiviteter, scenesprell (gjøgling, teater, dans, sang) - kanskje skal noen lage mat med barna? eller lage oppfinnelser?? Mulighetene er mange!

Legg gjerne inn ditt dugnadsønske på Checkin-portalen for påmelding nå snart - eller du kan ta kontakt med Hilde Gran Hagen som er kontaktperson for Barnas Korsvei. Hun nås på hilde.gran.hagen@gmail.com.

Av: Margrete Kvalbein