_l8v0608

Dugnadsoppgåver

Barneleiar eller jordbor? Lede et arbeidslag eller vere med i eit? Kva slags oppgåve vil du ha på festival i år?

Lagleiar
Me treng deg som likar å organisere og motivere folk til praktisk innsats. Matutdeling og torgvakt er blant dei oppgåvene som treng administrasjon.

Barneleiar

Kan du noko som du gjerne vil dele med ei gruppe barn? Trivst du med å aktivisere barn, spele fotball med dei eller anna gøy? Då treng me deg som barneleiar!

Ta med jordbor til opprigg

Når me skal sette opp flaggstenger på tuna treng me jordbor. Har du eit du kan ta med?

Ta kontakt på festival@korsvei.no viss du kan bidra med noko av dette.

Av: Margit Aas Onstein