qohelet

Disse fyller bibeltimene

Kom og ta imot.. tonene fra Jo til tekstene i Qohelet og tankene fra Oslobiskop Kari og de fra vår svenske pinsepastor Peter

Jo Hegle Sjøflot (bildet) kommer til Korsvei med sitt musikalske ensemble «Qohelet».

 

I Jerusalem, kanskje i det tredje århundret før Kristus, finner vi en gåtefull poet ved navn Qohelet. Hans filosofiske poesi holder seg forbausende godt også i dag, og gir kanskje vel  så mye assosiasjoner til fransk, postmoderne eksistensialisme som til det gamle Jerusalem.

 

Jo Hegle Sjøflot har komponert musikk til et knippe utvalgte tekster fra Qohelet/Forkynnerens bok. Det er første gang i norsk sammenheng at Qohelets tekster blir gjort  tilgjengelige som musikk – på hebraisk.

 

Qohelet avslutter bibeltimene med Peter Halldorf (onsdag og torsdag) og med Kari Veiteberg (fredag og lørdag), rett etter formiddagenes fellessamlinger, Alle rundt alteret, i det store teltet.

 

Peter Halldorf er pinsepastor, forfatter og retreatleder. Han startet det økumeniske fellesskapet Nya slottet Bjärka Säby ved Linköping i Sverige og har skrevet mye om den tidlige kirken og urkristendommen

 

På Korsvei tar Peter utgangspunkt i sin siste bok om profeten Jeremia: Fuglene synger ikke lenger.

Boka bygger bro mellom profetens samtid og vår egen, og Halldorf tegner Jeremia som en bror ved vår side. Jeremias liv er et rop i natten. Og ropet høres i dag.

Poesien hans er livfull, personlig og konkret. Jeremia hjelper oss til å lese poesi som bønn og bønn som poesi.

Underveis i lesingen - og i bønnen - viser det seg at de århundrer som ligger mellom oss og Jeremia, viskes bort. Profeten fra Anatot trer inn i vår tid og har noe å si oss om det vi strever med.

 

"Hur långt man hunnit betyder inget, endast att man inlett vandringen och förblir på vägen även när man inte vet vart den ska leda."

 

Kari Veiteberg er teaterviter og biskop i Oslo. Hun har vært gateprest i Kirkens Bymisjon i Bergen og Oslo og har undervist i Det nye testamentet på Teologisk fakultet. Hun har vært aktiv i Nemnd for gudstenesteliv, arbeidet med gudstjenestereformen og tatt doktorgrad på liturgikk og gudstjeneste.

 

Veiteberg har gitt ut bøkene Kvinner i Bibelen (1995), Evas døtrer (2001) og Et portrett (2013).

 

Tidligere Vårt Land-redaktør, Helge Simonnes, sa like etter bispeuttnevnelsen at Veiteberg «har stoff i seg til å sprenge alle forestillinger folk flest måtte ha om biskoper i Den norske kirke».

 

På Korsvei tar Kari utgangspunkt i Det nye testamentet.

 «Det jeg sier er at jeg skal følge Jesus. Kirken er ikke et museum. For meg er det å være kristen forpliktende hvis man går gjennom evangeliene. Evangeliet skal sette folk fri. Når menneskeverdet blir tråkka på, må man si fra. Og det blir det, ofte.»

 

 

Av: Dina Willemse