1veigrep_tegning

Rytme

Rytme

for bønn og åndelig fordypning

 

De holdt seg trofast til apostlenes lære og felleskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Apgj 2,42

 

Vi vil leve i en rytme som gir hjelp til å utdype forholdet til Jesus, som hans disipler.

Livet har en rytme, nedlagt i selve skaperverket. Dag og natt, hvile og arbeid, uker og år, årstider og livsfaser. Disippellivet er et liv i samklang med alt det skapte. Også troslivet trives best når det føyer seg etter livsrytmen.

Veigrepenes forslag til rytme er ment som en hjelp til bønn og åndelig fordypning. De er en felles grunnpuls som kan følges av alle, tilpasset den enkeltes livssituasjon og personlige forutsetninger.

 

Forslag og inspirasjon til praksis:

 

Møte - hver morgen

Stanse - hver dag

Se - hver uke

Være - hver måned

Hvile - hvert år

Møte

Møte – hver morgen

Om morgenen hører du min røst, tidlig vender jeg meg til deg. Salme 5,4

Når du overgir din dag til Kristus og ber på vei inn i dagen, kan du for eksempel gjøre det slik:

•Tegn korsets tegn over kroppen og si: I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.
•Be en enkel overgivelsesbønn, fokusert på Jesu livgivende nærvær og ditt ønske om å følge ham.
•Be Fadervår.

Det kan være fint å gjøre dette stående, for eksempel foran et Kristus-bilde. 

 

 [*Lenke til ressurser à Jesusord / overgivelsesbønner ]

Stanse

Stanse – hver dag

Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Joh 8,31

Når du åpner deg for Gud gjennom bønn og bibellesning, kan du for eksempel gjøre det slik:

•Finn en fast tid på dagen for å søke Gud gjennom stillhet, bønn og bibel.
•Følg gjerne en bibelleseplan.
•Be for de andre i Veigrepsfellesskapet etter planen for gjensidig forbønn.
•Gjør et tilbakeblikk på dagen.

Be slik du kan, ikke slik du ikke kan. 

[* Lenke til ressurser à bibelleseplan / fast bønnested / utdypning av tilbakeblikk. Rikelig med lenker via klikkbare ord.]

Se

Se – hver uke

Se, du vil ha sannhet i menneskets indre, så lær meg visdom i hjertets dyp! Salme 51,8

•Unn deg den ukentlige hviledagen. Dvele. Senke skuldrene. Gjøre deg lydhør.
•Se tilbake på Guds nærvær i uken som gikk.
•Gi uken som kommer et framblikk.  

Være

Være – hver måned

I stillhet og tillit skal deres styrke være. Jesaja 30,15

 

Sett av en tid hver måned som du vil bruke til å være stille og be.
Gjennomfør gjerne denne fordypningen sammen med andre, med en enkel liturgisk innledning og avslutning.
Benytt deg gjerne av eventuelle stille kvelder eller lignende i menigheter nær deg. 

Hvile

Hvile – hvert år

Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!
Mark
6,31

 

Ta tid til minst én Kristus-sentrert retreat i året.
Utover denne rytmen har Veigrepsfelleskapet en årlig samling da vi feirer felleskapet og styrker båndene oss i mellom. Legg stor vekt på å delta på denne.
Delta også gjerne på Korsveis festivaler og arrangementer