veigrep_tegning

En livsregel til hjelp for Kristusdisipler

Veigrepsfellesskapet er et spredt felleskap som er en del av Korsvei og samles en gang i året foruten på Korsvei-festivalene, og har forpliktet seg gjensidig til å støtte hverandre i forbønn og medvandring.

Som et redskap for dette har veigrepsfelleskapet formet Veigrepene, som en «Livsregel for Kristusdisipler». Disse veigrepene tar utgangspunkt i Korsveis fire veivisere. De er strukturert rundt ordene Rytme, Retning og Reisefølge, og er  et åpent tilbud til alle som vil la seg inspirere av dem og ta dem i bruk.