veigrepsfellesskap
Glimt fra veigrepsfellesskapets januarsaming (PS: Ester i den gule jakka er styringsgrupppas kontaktperson)

Å gå inn i veigrepsfellesskapet

Hvordan bli med i Veigrepsfellesskapet?

Fellesskapet er åpent for alle som ønsker å stå forpliktende sammen med andre om å praktisere Veigrepene. Før du bestemmer deg for å bli en del av dette fellesskapet, er det viktig at du har satt deg godt inn i hva Veigrepene er. Vi anbefaler at du på forhånd har praktisert dem, eller deler av dem, en periode før du forplikter deg.

Vi tar nye inn inn i fellesskapet to ganger i året: På den årlige samlingen i januar eller på Veigrepsamlingen som finner sted i løpet av sommerens Korsvei-arrangement. Gi oss beskjed minst to måneder før en av disse samlingene, om at du vil bli med.

Hva forplikter du deg til i Veigrepsfelleskapet?

• Finne en medvandrer
• Følge rytmen, tilpasset i din livssituasjon
• Finne retning
• Møtes når fellesskapet samles
• Gjerne delta på Korsveibevegelsens sommersamlinger

• Hvis det blir aktuelt: Tre ut av fellesskapet på en ryddig måte. Ønsker du av en eller annen grunn å slutte i Veigrepsfellesskapet, så la ledergruppa få vite det. Du velger selv om du vil begrunne hvorfor du slutter.